Wchodzi w skład oprocentowania kredytów

Szukając na rynku kredytów bankowych jak najkorzystniejszego kredytu z pewnością pierwszym takim odnośnikiem jest oprocentowanie kredytu i jest to zrozumiałe ponieważ oprocentowanie kredytu jest jednym z najważniejszych elementów kosztów kredytowych.

Oczywiście nie tylko oprocentowanie jest ważne, szczególnie przy kredytach hipotecznych, ale jest jeszcze szereg innych czynników decydujących o rzeczywistych kosztach kredytów.

Skupmy się jednak na razie na oprocentowaniu kredytów, ale nie przy oprocentowaniu nominalnym lecz rzeczywistym.

Cóż to takiego jest to rzeczywiste oprocentowanie kredytów?

Na oprocentowanie rzeczywiste wchodzą dwa składniki, marża kredytu oraz stopa referencyjna. Co to jest marża kredytu wszyscy starający się o kredyty wiedzą, natomiast co to jest stopa referencyjna? Jest to po prostu rynkowa stopa oprocentowania którą nie ustalają banki lecz rada polityki pieniężnej i dla kredytów w polskiej walucie jest to wibor, dla franków libor a dla euro euribor. Wszystkie te stopy oprocentowanie oznaczają oprocentowanie na rynkach międzybankowych. WIBOR jest oprocentowanie na polskim rynku międzybankowym. Poza tym marżę banku czasami można z bankiem negocjować stopa referencyjna nie podlega żadnej negocjacji. A skoro jesteśmy przy oprocentowaniu kredytów to trzeba wiedzieć jakie oprocentowanie jest lepsze stałe czy malejące. Jeżeli jest taka sytuacja jak w tym roku kiedy to rada polityki pieniężnej stale obniżała stopy procentowe to oczywiście lepsze jest oprocentowanie zmienne ponieważ jeżeli stopy są obniżane maleje oprocentowanie kredytów i to jest korzystne dla kredytobiorców.

Problem w tym że wiecznie stopy procentowe nie będą obniżane i wcześniej czy później rada polityki pieniężnej zacznie je podwyższać a wówczas zacznie rosnąć też oprocentowanie kredytów oraz wysokość rat miesięcznych. Dlatego lepiej chyba starać się o oprocentowanie stałe ponieważ będziemy mogli zaplanować spłatę swojego kredytu.